antiraider.org  

Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
У нотариусов есть определенный уровень недопонимания относительно того, за что и как Минюст отключает их от реестров. Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая создаст методику с четко определенными критериями отключения реестров и аннулирования свидетельств.

Когда овцы сыты - волкам неймется.
Когда овцы сыты - волкам неймется.
Под шум предвыборных баталий Министерство обороны продолжает по беспределу «решать» земельные вопросы.
На этот раз отбирают землю уникального в Украине хозяйства  Фрумушика-Нова, известного далеко за пределами страны не только своей агрохозяйственной,  но и культурно - инновационной деятельностью.

24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
«Це абсолютно незаконне рішення – надати в оренду землі у природоохоронній зоні, поблизу майбутнього державного меморіалу «Бабин Яр», на  території яких розташовані давні кладовища. Ми заперечуємо проти дій Київради – вони дивним чином збігаються з інтересами приватного проросійського проекту меморіалу, який вже викликав справедливе обурення української культурної та наукової спільноти, протест єврейських організацій», - заявив А.Семидідько

Избиты люди «Антирейдерского союза»
Избиты люди «Антирейдерского союза»
В Киеве, на ул. Л.Толстого, 41 под офисом строительной кампании «ГЕОС» около 30 бандитов напали на мирный пикет Антирейдерского Союза. Избиты люди. Скорая увезла раненого. Милиция не вмешивается. Я дал команду активистам предпринять меры по самозащите.


НАКАЗ МВС УКРАЇНИ ВІД 08.08.2012 № 684 "ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МВС УКРАЇНИ"

18/08/12
 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
 
 
08.08.2012                                                                          № 684
 
 
 
Про дострокове припинення діяльності
Громадської ради при МВС
 
 
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від З листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 25 січня 2011 року було створено Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України (далі — Громадська рада, Рада). Мета створення цього постійно діючого колегіального виборного консультативно-дорадчого органу - забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.
 
Міністерством внутрішніх справ для забезпечення діяльності Громадської ради та налагодженням взаємодії з нею було вжито ряд організаційних і практичних заходів.
 
Зокрема, наказом МВС від 29 лютого 2012 року № 166 «Про забезпечення взаємодії та координацію роботи» відповідальним за забезпечення ефективної взаємодії між Міністерством та Громадською радою визначено радника Міністерства Дурдинця В.В.
З метою забезпечення належних умов роботи Громадської ради 19 березня 2012 року проведено під головуванням заступника Міністра -керівника апарату Лекаря СІ. нараду, на якій розглядалися проблемні питання, пов"язані із забезпеченням її діяльності.
Для функціонування секретаріату Ради в приміщенні Центру культури та мистецтва МВС виділено кабінет, який обладнано засобами зв"язку, офісною та комп"ютерною технікою, забезпечено доступ до інтернет-мережі.
 
Міністерством забезпечено проведення 10 засідань Громадської ради та З розширених засідань правління Громадської ради, у роботі одного з яких брав участь Міністр внутрішніх справ Могильов A.B. та представники засобів масової інформації.
 
У той же час слід зазначити, що керівництво Громадської ради не змогло належним чином організувати її роботу та реалізувати наявні механізми участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики.
 
Засідання Громадської ради проводяться безсистемно, плани роботи та консультацій з громадськістю не складено, надіслані до МВС протоколи не містять пропозицій, урахування яких мало б реальний вплив на прийняття управлінських рішень МВС.
 
Про відсутність ефекту від роботи чинного складу Ради свідчить і те, що за півтора року Радою не внесено жодної пропозиції стосовно підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики, утвердження і забезпечення громадянських прав і свобод, удосконалення роботи МВС, проведення громадської та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів МВС, організації публічних заходів з метою обговорення актуальних питань розвитку і діяльності МВС, правової просвіти населення.
 
Тривалий час керівництво Ради зосереджувало основну увагу розгляду питань матеріально-технічного забезпечення її діяльності, створення комфортних умов роботи керівництва (забезпечення транспортом, перепустками на режимні території Міністерства, видача посвідчень тощо).
Низький рівень громадської активності щодо формування і реалізації державної політики призвів до виключення зі складу Громадської ради з початку 2012 року 8 її членів (5 - за пропуск 3 і більше засідань без поважних причин, З-за власним бажанням).
 
Мали місце випадки порушення керівництвом Громадської ради вимог установчих документів при формуванні складу Ради. Так, голова Ради Багіров Е.С. одноосібно, без винесення питання на обговорення Ради, відмовив 16 представникам інститутів громадянського суспільства, які подали заяви про включення до складу Ради замість тих осіб, що вибули.
 
Останнє засідання Громадської ради відбулося більше 3 місяців тому -22 березня 2012 року. Неспроможність членів Ради зібратися для проведення чергового засідання свідчить про їх незацікавленість у подальшій роботі.
 
Ситуація, що складалася в організації діяльності Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України, не дозволяє МВС реалізувати в повному обсязі вимоги Указу Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» стосовно створення сприятливих умов, спрямованих на задоволення інтересів, захист прав і свобод людини і громадянина, дальше становлення громадянського суспільства на засадах безпосередньої представницької демократії, широкого впровадження демократичних форм участі, самореалізації та самоорганізації громадян.
 
З урахуванням викладеного та з метою створення умов для повноцінного забезпечення і стимулювання громадської активності, зокрема шляхом забезпечення відкритості і прозорості своєї діяльності, залучення громадян та їх об"єднань до формування і реалізації політики на всіх рівнях, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", п. 9.2 Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України
 
 
НАКАЗУЮ:
 
1.    Відповідно до п. 9.2 Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України достроково припинити діяльність Громадської ради при МВС України.
2.         Визнати такими, що втратили чинність, наказ МВС від 28 квітня 2011року № 164 «Про організацію роботи та затвердження складу Громадської ради при МВС України» (у редакції наказу МВС від 7 травня
2012     року № 401 «Про внесення змін до наказу МВС України від 28.04.2011 № 164»), наказ МВС від 28 березня 2012 року № 256 «Про внесення змін до складу Громадської ради при МВС України».
3.           Управлінню зв"язків з громадськістю (Поліщук В.П.), Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування (Євграфов Л.О.) створити ініціативну групу з підготовки установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради при МВС України. Список членів ініціативної групи подати на затвердження до 15 вересня 2012 року.
4.           Управлінню зв"язків із громадськістю (Поліщук В.П.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті МВС України.
 
  
Т.в.о. Міністра
генерал-лейтенант міліції                                           С.П. Черних
Посилання на джерело:  Antiraider.ua

Повернутися до розділу


Інші публікації: