antiraider.org  

Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
У нотариусов есть определенный уровень недопонимания относительно того, за что и как Минюст отключает их от реестров. Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая создаст методику с четко определенными критериями отключения реестров и аннулирования свидетельств.

Когда овцы сыты - волкам неймется.
Когда овцы сыты - волкам неймется.
Под шум предвыборных баталий Министерство обороны продолжает по беспределу «решать» земельные вопросы.
На этот раз отбирают землю уникального в Украине хозяйства  Фрумушика-Нова, известного далеко за пределами страны не только своей агрохозяйственной,  но и культурно - инновационной деятельностью.

24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
«Це абсолютно незаконне рішення – надати в оренду землі у природоохоронній зоні, поблизу майбутнього державного меморіалу «Бабин Яр», на  території яких розташовані давні кладовища. Ми заперечуємо проти дій Київради – вони дивним чином збігаються з інтересами приватного проросійського проекту меморіалу, який вже викликав справедливе обурення української культурної та наукової спільноти, протест єврейських організацій», - заявив А.Семидідько

Избиты люди «Антирейдерского союза»
Избиты люди «Антирейдерского союза»
В Киеве, на ул. Л.Толстого, 41 под офисом строительной кампании «ГЕОС» около 30 бандитов напали на мирный пикет Антирейдерского Союза. Избиты люди. Скорая увезла раненого. Милиция не вмешивается. Я дал команду активистам предпринять меры по самозащите.


Не погребували й закордонним

14/03/08
Про те, що в Україні ДОСИТЬ поширеним стало таке яви¬ще, як рейдерство, СЬОГОДНІ не знає хіба що ледачий. За¬видющі очі й загребущі руки наших новоявлених багатіїв, як відомо, не гребують жод¬ними найбруднішими метода¬ми, аби привласнити вподоба¬ний шмат землі, фабрику, за¬вод, а чи й навіть цілий населе¬ний пункт разом із мешканця¬ми. Але досі таке відбувалося все ж із майном та природними ресурсами рідної України, а те¬пер уже дійшло й до іноземно¬го. Бо хоча Молдова колись і була однією з п"ятнадцяти братських республік СРСР, те¬пер вона - суверенна держава, а її підприємства, навіть і спільні з українськими, - за¬кордонні інвестиції в українську економіку, і коли їх намагають¬ся, називатимемо речі власни¬ми іменами, відібрати, то тут мала б стати на захист ук¬раїнська Феміда. До останньо¬го часу вірили в це й працівники Тираспільського заводу "Елек-тромаш", які тепер щосили на¬магаються врятувати в Україні свою власність - базу відпо¬чинку в Затоці.

Вподобали базу відпочинку

Українські рейдери, маніпу-люючи продукцією заводу, за-гнали її в пастку. І тепер намага¬ються переоформити на себе право власності. Якщо ук-раїнські правоохоронці зали-шаться байдужими до того, що коїться, а суди й далі забезпечу¬ватимуть рейдерам зелене світло, то велетенський комплекс, розміщений біля самого моря на 1,8 гектара землі, перейде в чужі руки.

Придністровці вже майже рік стукають у всі владні українські двері, оббивають прокурорські пороги й шукають правди в су¬дах. Полем бою стали Херсонсь¬кий, Запорізький, Дніпропет-ровський, Білгород-Дністровсь-кий суди і Вищий господарський України.

Придністровці, обурені судо¬вим свавіллям, бездіяльністю прокуратури й верховенством те¬лефонного права над законом, уже навіть вдалися до пікетуван¬ня Адміністрації Президента Ук-раїни та надіслали безліч листів на адресу голів українських судів, обласних прокурорів і ген¬прокурора, глави Вищої ради юстиції, МЗС. У них вони відкрито розписали весь рей-дерський ланцюг, зазначивши фірми, прізвища керівників і тих, хто їм служить "дахом". Але адекватної реакції так і не діжда¬лися. Зрештою, керівник Придністров"я І.Смирнов мусив звернутися до Президента Ук-раїни В.Ющенка з проханням втрутитися.

Двигуни - по колу

Головною ланкою в рей-дерському ланцюгу стало ук-раїнсько-молдавське підпри-ємство "Електромаш" (м. Хер-сон), у віданні якого перебувала база відпочинку в Затоці. А точніше, засновник із часткою

0,237 відсотка — херсонська фірма МПП "Селена". Річ у тім, що директор МПП "Селена" і директор УМП "Електромаш" — одна й та ж особа.

Основним же засновником цього спільного підприємства є тираспільський завод НП ЗАТ "Електромаш" (його частка — 99,763 відсотка), який і вклав у його статутний фонд свою базу відпочинку в Затоці, балансо-вою вартістю 2,4 мільйона гри-вень. До речі, згадана вище хер¬сонська фірма вклала аж 5,9 ти¬сячі гривень.

Отож, наприкінці 2006 року УМП "Електромаш" раптом вирішило придбати шість за-водських двигунів, виготовле-них для Запорізької АЕС, у дніпропетровської фірми TOB "Рубін" за 4,7 млн. гривень. Тоб¬то за ціною, яка перевищує за¬водську втричі! Хоча на той час у заводу-виробника (основного засновника) сім двигунів було.

Фірми уклали договір. Але замовник - УМП "Електромаш" платити за ним не став. Природ¬но, постачальник — TOB "Рубін" - звернувся з позовом до суду. Замовник борг оскаржувати не став. Проти накладення арешту на майно, тобто на базу відпо-чинку, теж не заперечував. Тому суд задовольнив прохання "Рубіна" і звелів стягнути зі спільного українсько-молдавсь¬кого підприємства 4,7 млн. гри¬вень.

УМП "Електромаш", ще не купивши двигуни в "Рубіна", вже продало їх TOB "Електро-апарат". Але ця дніпропет-ровська фірма теж за них не за-платила. Вона обіцяла розраху¬ватися, коли будуть гроші на ра¬хунку. Так значиться у договорі. Крім того, УМП "Електромаш" уклало з цією фірмою ще один договір - на проведення пуско-налагоджувальних робіт, які згідно з інструкцією з експлуа-тації, може проводити лише за-вод-виробник, а не комерсанти-посередники.

Слово, навіть непосвячено-му зрозуміло, що ця угода -фікція. І мета тут - не двигуни перепродати, а створити папе-ровий борг і забрати базу відпо¬чинку "Електромаш" у Затоці. Що й було зроблено.

Усі власники -з одного гнізда

Коли заводчани дізналися, що їхнє спільне підприємство придбало їхні ж двигуни, при цьому не розплатилося й тепер розраховуватиметься за борги їхньою базою-відпочинку, то спочатку кинулися регулювати це питання зі згаданими фірма-ми. Але ті на пропозиції ти-распільців не пристали. Воно й зрозуміло. Мета у сторін була діаметрально протилежною. В одних - відібрати майно, а в інших - його врятувати.

Завод був змушений зверну¬тися до суду, зажадавши залу¬чити його як третю особу у справі TOB "Рубін" проти УМП "Електромаш". І заодно подав свій позов про визнання дого¬вору, укладеного між цими дво¬ма підприємствами, недійсним. На жаль, до аргументів заводу суд не прислухався: ні Хер¬сонський господарський пер¬шої інстанції, ні Запорізький апеляційний господарський. Хоча аргументів було наведено достатньо. Приміром, двигуни виготовлені для Запорізької АЕС, тобто є об"єктом обмеже¬ного обороту, тому їх не можна було постачати іншому під-приємству. Та й термін збе-рігання обладнання давно ми-нув і щоб відповідати своїм по-чатковим технічним характери¬стикам та якості, двигуни ма¬ють пройти переконсервацію на заводі. А до заводу з такою пропозицією ніхто не звертав¬ся. Договір на поставку облад¬нання підписав директор УМП "Електромаш", він же — дирек¬тор МПП "Селена", яке раніше вже купило ці двигуни в ти-распільського заводу-виробни-ка. А потім продало їх TOB "Укртяжмаш", яке невдовзі бу-ло ліквідоване. Проти посадо-вих осіб дніпропетровського підприємства порушили кримі-нальну справу. Куди після цього поділися двигуни і як вони опинилися в "Рубіна" — незро¬зуміло й досі.

Тираспільці просили суд звернути на цю деталь особливу увагу. Як і на багато інших фактів. Зокрема на те, що ці двигуни раніше були речовим доказом у кримінальній справі. 1 що комерсанти пустили їх по колу: купували у своїх фірм і їм же потім продавали. Херсонці - дніпропетровцям і навпаки.

До того ж, більшість із цих фірм, за даними податкових ор-ганів, розміщуються в одному приміщенні. У них однакові но-мери телефонів. Ну, а якщо по-глянути на прізвища керівників і засновників, то стане зро-зуміло: за ними стоять одні й ті ж самі особи. Тому зрозуміло, що купувалися-продавалися двигуни тільки на папері. Тобто після того, як їх доставили з Ти¬располя в Херсон, їх нікуди більше не вивозили. Є всі підстави це стверджувати, судя¬чи із матеріалів судових справ. Хоч як це дивно, але госпо¬дарський суд Херсонської об¬ласті і Запорізький апеляційний господарський суд цього чомусь не помітили. А між тим вони мають дуже важливе значення для встановлення істини й ро¬зуміння фіктивності угоди і містяться в матеріалах справи.

Сліпа Феміда?

Нині історія з заводськими двигунами, що довела до бан-крутства спільне українсько-молдавське підприємство, скла¬дає вже десяток справ. І най¬давніше те, що практично всі суди виносять рішення на ко¬ристь не власника - НП ЗАТ "Електромаш", а рейдерів. Не-зважаючи на доказову базу, не¬заперечні докази й очевидні факти. Це стосується і Хер-сонського суду першої інстанції, і Запорізького апеляційного.

На жаль, суди давно стали інструментом у руках опонентів. Історія з тираспольським заво¬дом укотре це підтверджує. Приміром, Запорізький апе-ляційний господарський суд по¬вертає скаргу заводу, тому що директор підприємства, який підписав представникові дору¬чення на ведення справ у суді, не підтвердив своїх повнова¬жень. А коли скаргу завод подає повторно,   суд   знову  йому відмовляє. Тираспільці, вияв¬ляється, вже пропустили термін її подачі. Лише після касації у Вищий господарський суд Ук¬раїни, запорізький суд нарешті прийняв скаргу тираспільців.

Результат такий. Поки за-водчани в Херсоні й Запоріжжі захищали свою власність, пере¬конуючи суд у тому, що її хочуть відібрати, її тим часом привлас¬нили, на щастя, лише на па¬пері. Було складено мирову угоду й подано її подалі від місця баталій на затвердження в господарський суд Дніпропе¬тровської області. Суддя без проблем її затвердив.

Мирову угоду підписали 20 листопада 2007 року представ-ники трьох фірм: TOB "Рубін" (м. Дніпропетровськ), УМП "Електромаш" (м. Херсон) і якесь TOB "Медична техніка і фармакологія" (м. Дніпропет-ровськ). Згідно з мировою уго-дою, до цієї дніпропетровської фірми переходить база відпо-чинку в Затоці в рахунок пога-шення боргу за електродвигу-ни. Виявляється, "Рубін" посту-пився "Медтехніці і фармако-логії" своїм правом вимагати борг з УМП "Електромаш".

Словом, дніпропетровські комерсанти, прогнавши двигу-ни по колу, таки відібрали базу. Схематично це виглядає так: TOB "Рубін" - TOB "Кадіс" -TOB "Медична техніка і фарма¬кологія" - УМП "Електромаш".

Завод дізнався про мирову угоду й нові паперові угоди між "своїми" * випадково, через місяць, коли новоспечені "гос-подарі" з"явилися в Білгород-Дністровське БТІ, щоб пере-реєструвати базу відпочинку на себе.

Тепер ухвалу господарського суду Дніпропетровської області оскаржує НП ЗАТ "Електро-маш". Але дивно, як суддя госпо¬дарського суду Дніпропетровсь¬кої області міг затвердити миро¬ву угоду про перехід права влас¬ності від одного підприємства до іншого, не з"ясувавши елемен-тарного. Адже на момент затвер¬дження рішення на базу відпо¬чинку було накладено арешт двома судами - Херсонським і Білгород-Дністровським. Та й директор УМП "Електромаш" не мав повноважень відчужувати майно спільного підприємства. Загальні збори, до компетенції яких це належить, йому такого доручення не давали. Більше то¬го, на той момент, за рішенням загальних зборів, директора було відкликано. Основний заснов¬ник — НП ЗАТ "Електромаш" — навіть подав на нього в суд із ви-могою повернути печатку й до-кументи.

0,2 переважило 99,7

Склалася парадоксальна си¬туація. Основний засновник із часткою понад 99,7 відсотка ви¬явився в усій цій історії безго-лосим і безправним. А заснов-ник із правом голосу ледве по-над 0,2 відсотка отримав мож-ливість робити все що зама-неться. Завдяки судам Херсона й Запоріжжя.

Зараз фірма "Медична техніка і фармакологія", попри все, на¬магається переоформити базу на себе. їй вдалося роздобути ухвалу Б іл город-Дністровського міськрайсуду (судця Боярський) про зняття арешту з бази. І тепер вона намагається через цей же суд зобов"язати БТІ провести пе-ререєстрацію. На адресу началь¬ника БТІ тираспільці надіслали документи про незаконність цих дій, зазначивши, що оригінали праврвстановлюючих документів перебувають в основного заснов¬ника. Зокрема свідоцтво про пра¬во власності, без якого реєстрація незаконна. Та й акт прийому-пе-редачі майна бази підписано не тією особою, чиє прізвище зазна-чене в документі. Словом, питан¬ня про майно СП перейшли в розряд спірних. І вони нині роз¬глядаються судами.

База відпочинку в Затоці, в реконструкцію якої заводчани вклали чимало коштів, стала місцем відпочинку не тільки двохтисячного колективу НП ЗАТ "Електромаш", але й жи-телів Тирасполя, апарату Вер-ховної Ради, Кабміну ПМР, придністровських українців і громадян України. Тут відбува-ються зустрічі представницького рівня. Якщо завод втратить базу, це буде втрата не лише для "Еле-ктромашу", а й для Тирасполя загалом. Тому придністровці го¬тові відстоювати своє майно до кінця. Якщо не вийде в ук-раїнських судах, то дінуть і до європейських та міжнародних. Адже зведена ними база відпо-чинку - іноземні інвестиції. А Конституція України гласить, що держава забезпечує захист прав інвесторів. Отож, зазіхання на ці права не тільки зачіпають інтереси суб"єктів господарю¬вання, а й підривають довіру до нашої держави, як сучасної Європейської.


Джерело: Вечірній Київ
Посилання на джерело:  Antiraider.ua

Повернутися до розділу


Інші публікації: