antiraider.org  

Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
У нотариусов есть определенный уровень недопонимания относительно того, за что и как Минюст отключает их от реестров. Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая создаст методику с четко определенными критериями отключения реестров и аннулирования свидетельств.

Когда овцы сыты - волкам неймется.
Когда овцы сыты - волкам неймется.
Под шум предвыборных баталий Министерство обороны продолжает по беспределу «решать» земельные вопросы.
На этот раз отбирают землю уникального в Украине хозяйства  Фрумушика-Нова, известного далеко за пределами страны не только своей агрохозяйственной,  но и культурно - инновационной деятельностью.

24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
«Це абсолютно незаконне рішення – надати в оренду землі у природоохоронній зоні, поблизу майбутнього державного меморіалу «Бабин Яр», на  території яких розташовані давні кладовища. Ми заперечуємо проти дій Київради – вони дивним чином збігаються з інтересами приватного проросійського проекту меморіалу, який вже викликав справедливе обурення української культурної та наукової спільноти, протест єврейських організацій», - заявив А.Семидідько

Избиты люди «Антирейдерского союза»
Избиты люди «Антирейдерского союза»
В Киеве, на ул. Л.Толстого, 41 под офисом строительной кампании «ГЕОС» около 30 бандитов напали на мирный пикет Антирейдерского Союза. Избиты люди. Скорая увезла раненого. Милиция не вмешивается. Я дал команду активистам предпринять меры по самозащите.


Підприємці Львова, Києва та Харкова виступили злагодженим фронтом

10/02/09
Результом роботи Круглого столу "Не проти когось, а за розвиток підприємництва" стала спільна резолюція підприємців кількох міст України

Резолюція

Круглого столу підприємницьких організацій Львівщини

«Не проти когось, а за розвиток підприємництва»

Львів, 6 лютого 2009 р.

1.       Учасники Круглого столу погодились, що законопроект 0924 "Про систему обліку та збору єдиного соціального внеску на загальнообов"язкове соціальне страхування" нівелює зміст єдиного соціального внеску, не приводить до спрощення адміністрування соціальних відрахувань. Цей законопроект є фіскально спрямованим. Рішення анонсованого фонду вже є виконавчим документом, а тому він стає досконалим інструментом у нечесній конкурентній боротьбі. Неприпустимою є практика ручного управління коштами соціальних відрахувань, що передбачає зазначений законопроект. Зазначимо, що державний нагляд за діяльністю цієї структури чітко не виписаний, вона наділяється повноваженнями затвердження порядку звітності та адміністрування єдиного соціального внеску, а тому відслідковуються паралелі із сумнозвісною тендерною палатою. Учасники Круглого столу виступають за відкликання цього законопроекту і висловлюють здивування його підтримкою більшістю представлених у парламенті фракцій. У програмі уряду було анонсовано «запровадження загального єдиного соціального внеску, який передбачає поступове зниження рівня оподаткування фонду оплати праці. Тому, базуючись на програмі уряду, підтримуючи в основному пропозиції Ради підприємців при КМУ, учасники столу висловлюються за встановлення розміру єдиного соціального внеску безпосередньо в Законі із загальною ставкою не більше 19% (як і було анонсовано у 2005 р.) та покладення функцій адміністрування єдиного соціального внеску на Пенсійний фонд.

2.       Учасники Круглого столу висловлюють свій протест щодо віражів уряду при відміні постанови 1118. До цього часу не затверджено порядку відновлення свідоцтв зі сторони ДПА, у підприємців, які не здали свідоцтв, вимагають їх здачі та анулювання, процедура видачі нових свідоцтв не функціонує. Події навколо постанови 1118  є повною зневагою вітчизняного підприємництва.

3.       Учасники столу підтверджують свою вимогу (виходячи з обіцянки найвищих чільників уряду) щодо відкликання міністерством фінансів проекту закону 3518 про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (щодо виплат з розподіленого прибутку при наявності фінансового посередника). В офіційній відповіді мінфіну від 26.01.09 вказано, що «зазначені положення введено з метою вирівнювання податкового навантаження на платників податку», тобто аргументується його доцільність і жодним словом не зазначається факт його можливого відкликання. Учасники Круглого столу наголошують, що цей законопроект фактично знищує спрощену систему оподаткування.

4.       Учасники столу підтримують необхідність врегулювання питання щодо надання споживачам туристичних послуг необхідної та своєчасної інформації про туристичний продукт (законопроект №2599), що передбачено внесенням змін до закону «Про туризм». Необхідність цього кроку підтверджується результатами відповідних соціологічних та аналітичних досліджень у Львові. Учасники Круглого столу підтримують положення проекту закону №2599 про внесення змін у Закон України «Про туризм» стосовно обов’язкової деталізації пропозиції туроператора ( щодо місця надання туристичних послуг, програми туристичного обслуговування; характеристики транспортних засобів, що здійснюють перевезення, характеристики готелів та інших об’єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, тощо.  Водночас, у такому випадку  обов"язкова сертифікація у поєднанні з чинною системою державного нагляду у сфері туризму є надмірним обмеженням конкуренції у середовищі туроператорів.

5.       Учасники Круглого столу підтримують положення проекту 3429 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарської діяльності» щодо завершення запровадження принципу «єдиного вікна» при здійсненні державної реєстрації суб’єктів господарювання та постановки їх на облік у відповідних органах, яке  реалізується через визначення єдиного документу. Цей документ заміняє відповідні довідки органів податкової служби, статистики, фондів соціального страхування, які зараз необхідно подавати для відкриття рахунку в банку. Учасники  підтримують необхідність скорочення видів діяльності, що підлягає ліцензуванню, що лише частково зазначається у даному законопроекті.

6.       Учасники Круглого столу вважають недоречним на сьогодні внесення будь-яких змін у податкове законодавство у напрямку його ускладнення.  Анонсовані пропозиції про запровадження обліку товарно-матеріальних цінностей у  суб’єктів підприємницької діяльності - платників ПДВ, що перебувають на спрощеній системі оподаткування,  шляхом внесення відповідних змін до Наказу ДПА «Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі» №599, на нашу думку є нівелювання практики спрощеної системи обліку. У програмі уряду «Для людей, а не для політиків» зазначено «удосконалення правил адміністрування спрощеного оподаткування, які дадуть змогу запобігти зловживанням у цій сфері та водночас спростять умови провадження діяльності добросовісними представниками малого бізнесу». Законодавчі акти, що приймаються, мають бути хоча б адекватними анонсованим принципам.

7.       Учасники Круглого столу вимагають встановлення мораторію на будь – яке збільшення чи введення нових тарифів та зборів.

8.       Учасники столу підтримують новий проект Податкового кодексу (проект №2215) у розрізі права збільшувати витрати на капітальний ремонт (в 2,5 рази) та підвищення норм амортизації основних фондів (що дозволяє суттєво підвищити динаміку оновлення основних коштів в економіці України), зниження ставки ПДВ до 15% та зміну механізму його сплати. Ці інструменти є реальними кроками у напрямку зацікавлення підприємця у започаткуванні та розвитку виробництва. Лише суттєве технологічне переоснащення та оновлення основних фондів дозволить вітчизняному бізнесу успішно пережити хаос кризи, породженої як загальносвітовими явищами, так і національними ноу – хау у сфері регулювання підприємництва. Зазначимо, що програмою теперішнього уряду "Український прорив: для людей, а не політиків" анонсовано «поступове зниження рівня податкового навантаження», «проведення економічного аналізу переваг та недоліків податку на додану вартість і податку на споживання (продаж) з метою вибору більш ефективного як для платників податку, так і для держави».

9.       Серед поданих на розгляд Верховної Ради законопроектів є проект №3306, що передбачає можливість застосування прискореної амортизації для кількох галузей. Законопроектом пропонується запровадити окремий порядок визначення амортизації основних фондів для реального сектору економіки з метою залучення інвестицій в оновлення основних фондів, що використовуються з метою утилізації (переробки) відходів, у видобуванні газу метану чи газу бутану з вугільних шахт або інших родовищ природних покладів, у металургійній промисловості, для цілей транспортування газу природного, нафти сирої та аміаку магістральними трубопроводами, у виробництві відновлювальних джерел енергії, альтернативних видів палива, електричної (теплової) енергії або для утилізації ядерних відходів, для цілей збереження зернових культур тощо. Ми пропонуємо суттєво розширити перелік виробничих галузей,  для яких є можливим використання прискореної амортизації для податкового обліку.

10.    Учасники Круглого столу висловлюються за відображення у законотворчій діяльності уряду пропозицій щодо спрощення системи бухгалтерського обліку та звітності, гармонізація правил податкового обліку з правилами бухгалтерського обліку, наближення бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів, що є реальним інструментом пожвавлення міжнародної кооперації.

11.    Учасники столу вимагають налагодити процедуру вчасного відшкодування ПДВ, оскільки її неадекватність створює «дефіцит» обігових коштів компаній - компанія не може вчасно розраховуватися з контрагентами, є ймовірність виникнення затримки з виплатою зарплати і, тим самим, зриваються терміни виконання замовлень.

12.    Учасники столу виступають за використання простих векселів замість авальованих в операціях з давальницькою сировиною. Векселі при використанні давальницької сировини виписуються у валюті (долари США), курс якої постійно зростає. Для того, щоб авалювати вексель потрібно надати банкові ліквідну заставу (основні засоби, депозит, тощо). Вартість цих активів у підприємства визначена в гривнях, тому з ростом курсу валюти, відповідно, збільшується вартість активів, які потрібно надати в заставу для авалювання векселів. Це створює необхідність залучення додаткових коштів для застави (відповідний законопроект запропоновано Західноукраїнською філією ЄБА ).

13.    Учасники столу виступають за відміну сейф-пакетів (відповідно до Наказу Держмитслужби України  «Про затвердження порядку використання сейф-пакетів при ввезенні товарів на митну територію України автомобільним транспортом» ), що використовуються при митному оформленні, оскільки вони сповільнюють процес митного оформлення та створюють можливості для зловживання.

14.    Учасники Круглого столу вимагають негайного врегулювання діяльності митних брокерів в Україні, оскільки на сьогодні складається парадоксальна ситуація, коли не виконуються і рішення вищих державних органів України, і навіть судів. 

15.    Враховуючи неадекватність валютної політики України вимогам поточної ситуації в економіці, учасники круглого столу вимагають заміни Наглядової ради НБУ та вищого керівництва НБУ, а також введення відповідальності банківських організацій за несвоєчасне переведення коштів. 

Резолюцію Круглого столу підписали:

Микола Ореньчук, голова Комітету підприємців Львівщини,
Юрій Сендецький, член ради КПЛ, Ігор Гурняк, голова Аналітичної Групи КПЛ,
Олександр Васільєв, президент Харківського Клубу Підприємців,
Павло Боярський, член ХКП, Світлана Хаблак, член ХКП,
Андрій Семидідько, співголова Національного Комітету Порятунку Бізнесу (Київ),
Марія Мулява, регіональний менеджер Західноукраїнської філії Європейської Бізнес асоціації,
Теодор Дяків, голова Асоціації  платників податків Львівської області,
Зеновій Бермес, президент Асоціації роботодавців Львівщини,
Михайло Плесков, президент Громадського клубу інтелектуальної і творчої ініціативи «Династія»,
Андрій Антощак, голова ГО «Я львів’янин»,
Олександр Савич, голова ЛГО «Автомобіліст України».
 
* пункти 7, 14, 15 узгоджені лише асоціаціями бізнесу Львівської області


Джерело: kpl.org.ua
Посилання на джерело:  Antiraider.ua

Повернутися до розділу


Інші публікації: