antiraider.org  

Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
У нотариусов есть определенный уровень недопонимания относительно того, за что и как Минюст отключает их от реестров. Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая создаст методику с четко определенными критериями отключения реестров и аннулирования свидетельств.

Когда овцы сыты - волкам неймется.
Когда овцы сыты - волкам неймется.
Под шум предвыборных баталий Министерство обороны продолжает по беспределу «решать» земельные вопросы.
На этот раз отбирают землю уникального в Украине хозяйства  Фрумушика-Нова, известного далеко за пределами страны не только своей агрохозяйственной,  но и культурно - инновационной деятельностью.

24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
«Це абсолютно незаконне рішення – надати в оренду землі у природоохоронній зоні, поблизу майбутнього державного меморіалу «Бабин Яр», на  території яких розташовані давні кладовища. Ми заперечуємо проти дій Київради – вони дивним чином збігаються з інтересами приватного проросійського проекту меморіалу, який вже викликав справедливе обурення української культурної та наукової спільноти, протест єврейських організацій», - заявив А.Семидідько

Избиты люди «Антирейдерского союза»
Избиты люди «Антирейдерского союза»
В Киеве, на ул. Л.Толстого, 41 под офисом строительной кампании «ГЕОС» около 30 бандитов напали на мирный пикет Антирейдерского Союза. Избиты люди. Скорая увезла раненого. Милиция не вмешивается. Я дал команду активистам предпринять меры по самозащите.


Рейдерам вказали на... Закон

21/01/09
Не помилюсь, якщо скажу, що трансляцiю пленарного засiдання Верховної Ради України у четвер 15 сiчня з непослабною увагою дивились працiвники засобiв масової iнформацiї всiєї України. Це й зрозумiло, народнi депутати вирiшували по сутi їх долю: на порядок денний парламенту нарештi поставили питання "Про мораторiй на вiдчуження вiд редакцiй державних та комунальних засобiв масової iнформацiї примiщень та майна", котре чекало своєї черги з 2006 року. Актуальнiсть його розгляду продиктована тим, що останнiм часом десятки редакцiй державних i комунальних газет у рiзних регiонах України (у тому числi й "Київської правди") зазнали рейдерських атак з боку рiзних господарюючих i комерцiйних структур, котрi, де через суди, а де й без суду, здiйснили спробу позбавити редакцiї останнього — примiщень.

Тепер же, у зв"язку з прийняттям парламентом Закону України "Про мораторiй на вiдчуження вiд редакцiй державних та комунальних засобiв масової iнформацiї примiщень та майна", ласим до редакцiйного майна доведеться, образно кажучи, кусати лiктi.

Закон "спрямований на запобiгання зловживанням, усунення порушень та недопущення вiдчуження примiщень редакцiй державних та комунальних засобiв масової iнформацiї".

Вiдповiдно до закону, "пiд вiдчуженням примiщень розумiється укладення та виконання договорiв купiвлi-продажу, застави, iпотеки, внесення їх до статутних капiталiв (фондiв) суб"єктiв господарювання, iнших цивiльно-правових правочинiв, якi передбачають перехiд права власностi до iнших юридичних та фiзичних осiб".

Передбачено, що тимчасово, до набрання чинностi закону про реформування державних засобiв масової iнформацiї, встановлюється мораторiй на вiдчуження примiщень редакцiй державних та комунальних засобiв масової iнформацiї. Мораторiй не поширюється на примiщення редакцiй державних та комунальних засобiв масової iнформацiї, що перебувають у податковiй заставi або пiд адмiнiстративним арештом активiв. Встановлюється також мораторiй на передачу вказаних примiщень в оренду чи iнше користування фiзичним та юридичним особам.

А оскiльки згаданий закон охоплює далеко не всi редакцiї вiтчизняних ЗМI, i у рейдерiв вiд полiграфiї ще залишалося поле для неправедної дiяльностi, то вже наступного дня Верховна Рада України ухвалила постанову про запровадження мораторiю на виселення редакцiй друкованих ЗМI, закладiв культури, видавництв, книгарень та пiдприємств книгорозповсюдження. За це проголосували 414 народних депутатiв.

Цим документом Верховна Рада постановила: органам виконавчої влади та мiсцевого самоврядування тимчасово, до схвалення вiдповiдного закону, припинити прийняття рiшень та призупинити виконання вже прийнятих рiшень про виселення редакцiй друкованих ЗМI, закладiв культури, бiблiотек, видавництв, книгарень, пiдприємств книгорозповсюдження iз займаних ними на законних пiдставах примiщень державної та комунальної власностi. Окрiм того, пропонується надавати прiоритетне право на продовження оренди тим, хто займав цi примiщення. Кабiнету Мiнiстрiв України рекомендовано розробити вiдповiдний законопроект.

На думку членiв Комiтету з питань культури i духовностi, це сприятиме розвитку вiтчизняної книговидавничої справи, створенню сприятливих умов для суб"єктiв господарювання галузi.
Сподiватимемось, що так воно й буде.

Серед iнших важливих питань останнiх сесiйних днiв парламент ухвалив проект постанови про внесення змiн до постанови Верховної Ради України "Про утворення тимчасової слiдчої комiсiї Верховної Ради України з питань перевiрки дiяльностi Нацiонального банку України в перiод фiнансової кризи". Цiєю постановою передбачається подовження роботи ТСК ще на 6 мiсяцiв. За цю пропозицiю проголосувало 372 народних депутати.

До постанови також внесено пункт, яким передбачається повторно звернутися до Президента України з вимогою невiдкладно внести подання про звiльнення Володимира Стельмаха з посади голови Нацiонального банку України, а також внести на розгляд парламенту кандидатуру на посаду голови НБУ. Окрiм того, парламентарiї у цiй постановi пропонують Президенту України виступити на пленарному засiданнi Верховної Ради з оцiнкою грошової полiтики в Українi за останнiй час.

У четвер Верховна Рада прийняла ще один "резонансний" закон "Про тимчасовi слiдчi комiсiї, спецiальну тимчасову слiдчу комiсiю i тимчасовi спецiальнi комiсiї Верховної Ради України", за який проголосували 408 народних депутатiв. Цей документ вiдкриває шлях до можливого порушення процедури iмпiчменту Президенту. Втiм, заступник глави Секретарiату Президента України Марина Ставнiйчук вже заявила, що вона має намiр рекомендувати Вiктору Ющенку пiдписати цей закон, оскiльки цього вимагають нацiональнi iнтереси держави.

Згiдно зi змiнами в календарному планi роботи Верховної Ради, парламентарiї працюватимуть наступнi два тижнi замiсть виходу на канiкули. Вiдтак з 19 по 23 сiчня Верховна Рада працюватиме в комiтетах, а з 26 по 30 сiчня — в округах.
Наступне пленарне засiдання Верховної Ради розпочнеться у вiвторок, 3 лютого, о 10-й годинi ранку.


Анатолiй ПОДОЛЯК.

Джерело: Київська Правда
Посилання на джерело:  Antiraider.ua

Повернутися до розділу


Інші публікації: